June 10, 2023 11:43 pm
adcode

மேலும் 8 புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் இன்று (23) காலை ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம்.

இன்று (23) மேலும் 8 புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் காலை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

விபரம்:

01. டக்ளஸ் தேவானந்தா – மீன்பிடி அமைச்சர்

02. பந்துல குணவர்தன – போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்

03. கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சர்

04. மஹிந்த அமரவீர – விவசாயம், வனவிலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர்

05. ரமேஷ் பத்திரன – கைத்தொழில் அமைச்சர்

06. விதுர விக்கிரமநாயக்க – புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்

07. நசீர் அஹமட் – சுற்றாடல் அமைச்சர்

08. ரொஷான் ரணசிங்க – நீர்ப்பாசன மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்

Share

Related News