October 2, 2023 11:51 pm
adcode

සියළුම ජාතික පාසල්, අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විද්‍යාල හා ගුරු මධ්‍යස්ථාන වල සේවයේ නියුතු අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වෙත අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් කරනු ලබන නිවේදනය.

Share

Related News