March 28, 2023 2:17 pm
adcode

க.பொ.த (உயர்தர) விஞ்ஞானம், கணிதம் மற்றும் தொழினுட்ப பாடத்துறைகளை கற்கும் மாணவர்கள் இருக்கும் வகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல். | අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණවේදය විෂයධාරා හදාරන සිසුන් සිටින පන්ති සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීම.

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණවේදය විෂයධාරා හදාරන සිසුන් සිටින පන්ති සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීම.

க.பொ.த (உயர்தர) விஞ்ஞானம், கணிதம் மற்றும் தொழினுட்ப பாடத்துறைகளை கற்கும் மாணவர்கள் இருக்கும் வகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்.

Share

Related News